Welkom op SnelSchaken.nl. Hier speel je gratis de leukste online schaakspelletjes!

Het spelen van schaken doe je hier. Of je nou een beginner bent of een ervaren schaker, voor iedereen is het leuk om online schaken te spelen. Bij schaken gaat het niet alleen om wat en waar je de stenen neerzet, maar ook wanneer. Er bestaan veel schaakregels om je daarbij te helpen, maar veel is ook afhankelijk van het spel van de tegenstander en het psychologische spelletje dat je moet spelen. Als speler moet je opgewassen zijn tegen de onverwachte zetten die de andere speler kan plaatsen.

Heb je nog weinig ervaring met het schaken? Lees dan eerst hier de spelregels en strategieën. Het vraagt enige tijd om deze regels uit je hoofd te leren, maar door veel te spelen leer je vanzelf je eigen strategie kennen.

Ervaren met het schaakspel

Je leert het beste door ervaring op te doen. Met een echt schaakspel kan dat moeilijk zijn, omdat je niet altijd een medespeler kan vinden. Bij de internetspellen is er altijd wel een tegenspeler, desnoods tegen de computer. Dit geeft je de kans om met de regels te werken. Hoewel kleuren kunnen verschillen, ziet het schaakbord er altijd wel hetzelfde uit. Een bord met 32 lichte vakken en 32 donkere vakken. Hetzelfde geldt voor de speelstukken. Iedere speler heeft er zestien, maar de ene speler heeft de donkere speelstukken en de andere speler de lichte. Welke donkere en lichte kleuren worden gebruikt, dat varieert.

Opening, middenspel, eindspel

Onthoud als eerste dat het spel bestaat uit drie fasen, ook wel de schaakpartijen genoemd. Dat is de opening, het middenspel en het eindspel. Als eerste staan alle stukken en pionnen in de beginpositie, oftewel op de eerste twee rijen. Vanuit daar worden stukken gezet op plekken die voordelig kunnen zijn. Zodra de plekken zijn vastgesteld, begint het middenspel. Dit is het moment dat spelers de macht proberen te krijgen. Dit wordt gedaan door meerdere zetten toe te passen. Spelers worden gedwongen in te spelen op elkaars zetten. Het eindspel is rustiger, maar vereist wel meer analyse en inzicht. Pas in de laatste fase wordt ook de koning bij het spel betrokken.

Beweeg en versla de stukken

Je speelt schaken met de volgende stukken: een koning, een koningin, twee torens, twee lopers, twee paarden en acht pionnen.

Een regel die vanzelfsprekend is, is dat er nooit meer dan één stuk staat op een veld. Met ‘veld’ wordt een van de 64 vakken bedoeld. Wel kan je als speler een stuk van de tegenspeler wegspelen. Als je jouw stuk naar een veld zet van een tegenspeler, dan wordt dat stuk geslagen.

Hoe de stukken bewegen over het schaakbord, dat verschilt per stuk. Ze kunnen namelijk niet allemaal op dezelfde manier verplaatsen. Met name schaakstukken als de koning, koningin, de toren, de loper en het paard hebben aardig wat mogelijkheden om zich te bewegen. Vastgesteld is de richting dat ze mogen bewegen, horizontaal, verticaal of diagonaal en het aantal velden dat ze mogen passeren. Ook mogen sommige stukken meerdere bewegingen doen. Het paard kan bijvoorbeeld twee velden horizontaal en daarna 1 veld loodrecht verplaatsen.

De regels voor de pionnen

Voor de pionnen geldt een ander verhaal. Deze bewegen alleen maar recht vooruit in het veld. Als ze nog in de beginpositie staan, dan mogen ze een of twee velden vooruit gezet worden. Het slaan met een pion gebeurt een veld diagonaal naar voren. Een zet vooruit kan alleen als dat veld ook echt leeg is. Het is dus niet de bedoeling dat je een andere pion van de tegenstander slaat. Zodra de pion de overkant heeft bereikt, dan is de pion gepromoveerd. Deze mag dan vervangen worden door een dame, paard, loper of toren. In het geval van de dame geldt de volledige promotie. Het vervangen voor een van de andere stukken wordt minorpromotie genoemd.

Ontdek de regels en jouw strategie

Het aantal regels van het schaken is behoorlijk omvangrijk. Als je op de hoogte bent van de basis-zetten, dan kan je daarmee wel deelnemen aan het schaakspel. Wanneer je online speelt, kom je er gauw genoeg achter of een zet mogelijk is. Een foute zet is gewoonweg niet te maken. Is deze strategisch niet verstandig, dan wordt deze meteen door de tegenstander onder handen genomen. Zo leer je geleidelijk aan het spel van het schaken.